Bezoek Luchtmachtdagen 2019 Volkel

Luchtmachtdagen Volkel 2019Stichting Veteranen Ontmoeting Centrum is voornemens om op zaterdag 15 juni de open dag Luchtmacht te bezoeken. Dit wordt georganiseerd voor de veteraan, familieleden worden ook uitgenodigd mee te komen. Dit past tevens in ons nieuwe beleid om de tweede zaterdag van de maand meer inhoud te geven en bovendien de activiteiten op een breder publiek te richten.

Tijdens de Luchtmachtdagen toont de Koninklijke Luchtmacht zich op spectaculaire wijze aan het Nederlandse volk middels vliegshows en de static show. De Luchtmachtdagen zijn ook echte open dagen en bieden een ‘blik in de keuken’ van de Luchtmacht. Personeel van de Luchtmacht is aanwezig om alle vragen die de bezoekers hebben te beantwoorden. De Luchtmachtdagen vinden plaats op vrijdag 14 en zaterdag 15 juni 2019 en vinden plaats in Volkel (Noord-Brabant).

Datum zaterdag 15 juni 2019
Vertrek Bus: plein 13 te Bergen op Zoom 08:30 uur.
Retour vanuit Volkel 15:30 uur

Er is al toestemming dat onze bussen de vliegbasis Volkel op mogen. Echter voor personen die slecht ter been zijn is dit evenement minder geschikt. Opgave dient te geschieden voor 15 mei 2019 d.m.v. een e-mail onder opgave met hoeveel personen u meegaat. Dit sturen naar info@veteranenboz.nl.

Aan deelname zijn geringe kosten verbonden;
5 Euro per persoon voor de busreis.
2,50 Euro voor kinderen t/m 12 jaar

Totaalbedrag dient u over te maken naar: penningmeester SVOC:
Rek nr. NL 68 RABO 0305 1436 62 tnv Stichting VOC Bergen op Zoom

F.P. Schulte, Voorzitter SVOC.

Laat een reactie achter