Boterletteractie Lions club Scaldis

Lionsclub Bergen op Zoom “Scaldis” in aktie voor Stichting Bezoekersinformatiecentrum Militaire Erevelden Bergen op Zoom

De stichting heeft als doel, de realisatie van een bezoekerscentrum, bij de Britse en Canadese erevelden in Bergen op Zoom, waarbij ze beoogt de historie die heeft plaats gevonden tijdens de Tweede Wereldoorlog, niet te laten vergeten. Lionsclub Bergen op Zoom Scaldis organiseert, nu al weer voor het 21e jaar, de Sinterklaas Boterletteractie. De opbrengst van de verkoop van onze boterletters en boterstaven komt dit jaar ten goede aan de Stichting Bezoekersinformatiecentrum Militaire Erevelden Bergen op Zoom.

U kunt hiervoor ook eens een kijkje nemen op hun website:  https://info-militairebegraafplaatsen-boz.nl

Lionsclub Scaldis draagt de stichting al enkele jaren een warm hart toe, o.a. door samen met SVOC het jaarlijks concert van het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht in schouwburg De Maagd te organiseren. Omdat dit jaar het concert helaas geen doorgang kon vinden, willen wij nu de opbrengst van onze Boterletteractie aan het Bezoekerscentrum ten goede laten komen. En dan met name het educatieve gedeelte ervan.

Om deze bijzondere liefdadigheidsactie mogelijk te maken, biedt Lionsclub Bergen op Zoom “Scaldis” iedereen de gelegenheid Roomboter Amandelletters en/of Roomboter Amandel Staven te bestellen. Leuk om je collega’s, vrienden of familie te verrassen in de decembermaand en tevens daarbij het goede doel te steunen.

U kunt uw bestelling doen op de site

 

https://bergenopzoomscaldis.lions.nl

 

Laat een reactie achter