Een historische Slag om de Schelde. Lezing zaterdag 8 oktober 2022

Een historische Slag om de Schelde

Op zaterdag 8 oktober zet het Veteranen Ontmoetingcentrum op haar maandelijkse bijeenkomst de deur wijd open voor veteranen, relaties en belangstellenden. Dan besteden zij aandacht aan het feit dat 400 jaar geleden een historische Slag om de Schelde een goede afloop had. De historicus Dr. Olaf van Nimwegen, vermaard om zijn kennis van en publicaties over de tachtigjarige oorlog, houdt dan een voordracht in het Zwijnshoofd over het beleg van Bergen op Zoom in 1622.

Tijdens de tachtigjarige oorlog had Zeeland in 1588 de Schelde afgesloten waardoor de Spanjaarden geen gebruik konden maken van de ook toen zo belangrijke haven van Antwerpen. Een poging door Parma in dat jaar om Bergen op Zoom te veroveren en daarmee de toegang tot Antwerpen weer te openen, mislukte. Kort na het beëindigen van het twaalfjarig bestand besloot Spanje om Bergen op Zoom in te nemen om daarmee én de haven van Antwerpen weer te kunnen gebruiken én een betere toegangsweg te krijgen naar het opstandige Holland. De befaamde veldheer Spinola sloeg het beleg van Bergen op Zoom in augustus 1622.

Bergen op Zoom weerde zich kranig en maakte uitgebreid gebruik van de mogelijkheden die de vrije toegang tot de Oosterschelde bood. Toen Prins Maurits met een leger Bergen op Zoom kwam ontzetten, beëindigden de Spanjaarden het beleg en trokken zich op 3 oktober 1622 terug. De bevrijders trokken Bergen op Zoom op 3 oktober in en verklaarden 4 oktober 1622 als de dag waarop Bergen op Zoom was bevrijd. Valerius dichtte op de melodie van een bestaand Engels soldatenliedje het bekende “Merck toch hoe sterck” om dit feit te herdenken.

Vanaf 14.00 uur zijn belangstellenden welkom in het Zwijnshoofd, Moeregrebstraat 18 te Bergen op Zoom. Als bijdrage in de kosten van deze middag wordt € 5,- per persoon in rekening gebracht. Voor dit bedrag krijgt u overigens ook een tegoedbon voor een drankje.

Belangstellenden die de bijeenkomst en de lezing willen bijwonen, kunnen zich aanmelden op info@veteranenboz.nl.

Laat een reactie achter