Lokale Veteranendag en toekomst Stichting Veteranen Ontmoeting Centrum Bergen op Zoom

De ondersttaande tekst is onlangs als brief naar veteranen gezonden, voor wie deze brief niet ontvangen heeft, staat deze op de webiste.

Geachte Veteraan,

De lokale veteranendag voor Bergen op Zoom verhuist naar een andere datumNa de Veteranenmiddag en herdenkingen van 27 oktober j.l. heeft u ons per retourkaart toestemming gegeven om uw adresgegevens te gebruiken. Graag willen wij u in deze brief op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen en plannen van de Stichting Veteranen Ontmoeting Centrum Bergen op Zoom (hierna SVOC).

Nieuwe datum lokale Veteranendag
De lokale Veteranendag wordt structureel verschoven naar de zaterdag voor de nationale Veteranendag. De nationale Veteranendag wordt traditiegetrouw op de laatste zaterdag van juni in Den Haag georganiseerd. Voor dit jaar betekent dit dat de lokale Veteranendag op 18 juni zal worden gehouden. Wat is hiervan de reden?

Na de indrukwekkende herdenking van de “Slag om de Schelde” op 27 oktober 2014 heeft de Canadese Overheid besloten om haar herdenkingsplechtigheden in Nederland voortaan daarop te concentreren. Daarmede wordt recht gedaan aan het feit dat deze operatie doorslaggevend was voor de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog. Vele Canadezen brachten hierbij het hoogste offer; de vele graven te Bergen op Zoom getuigen hiervan. Het gevolg is dat de Canadese herdenking veel uitgebreider is dan voorheen en voortaan naast de herdenkingen van de bevrijding van Bergen op Zoom plaats vindt.

Omdat veel van de deelnemers aan de lokale Veteranendag ook deelnemen aan deze herdenkingen, blijven wij met een bijna lege zaal zitten, waardoor het karakter van de lokale Veteranendag verloren gaat. Uiteraard zal de SVOC in de toekomst wel nauw betrokken blijven bij de herdenkingen en kransleggingen op 27 oktober. Daarnaast hopen wij op zaterdag meer jonge veteranen te kunnen bereiken. Omdat veel jonge veteranen werken, komt een doordeweekse Veteranendag vaak niet goed uit.

Witte anjer actie
Op de lokale Veteranendag gehouden op 18 juni zal er ook aandacht besteed worden aan de “witte anjer actie”. Het dragen van de witte anjer toont respect voor de Nederlandse veteranen en hun inzet in oorlogs- of daarmee vergelijkbare toestanden en bij de inzet in VN, NAVO of OVSE verband. Alle aanwezigen, waaronder uitgenodigde hoogwaardigheidsbekleders, zullen uit handen van het bestuur SVOC Bergen op Zoom de witte anjer ontvangen. Hen zal worden verzocht de witte anjer te dragen tot en met de nationale Veteranendag op zaterdag 25 juni 2016. Het voorstel aan het gemeentebestuur is om het college, de raadsleden en de aanwezigen op de publieke tribune voorafgaand aan de raadsvergadering op 23 juni 2016 eveneens te voorzien van de witte anjer. Het uiteindelijke doel is dat de burgerij die week ook de anjer zal dragen om daarmee hun respect voor de veteranen te tonen.

Toekomst SVOC
Het is de bedoeling dat we de komende tijd als SVOC meer activiteiten ontplooien dan alleen onze maandelijkse bijeenkomsten in café Het Zwijnshoofd. Daarnaast willen wij meer ruchtbaarheid geven aan dergelijke bijeenkomsten en activiteiten door bijvoorbeeld gebruik te maken van (social) media. Zo zijn wij op zoek naar suggesties dan wel initiatieven vanuit onze veteranen community. U kunt uw suggesties en initiatieven altijd met ons delen, via onderstaand e-mail adres of, nog beter, tijdens een van onze maandelijkse bijeenkomsten in café Het Zwijnshoofd. Wij komen daar elke 2e zaterdag van de maand van 14:00u tot 17:00u bijeen. Van tijd tot tijd hebben wij daar ook een speciaal onderwerp. Zo zal op 9 april Lt-kol KLu b.d. (Attie) Pot , regio coördinator voor het project “Veteraan in de klas”, een kennismakingsbijeenkomst houden voor de gastdocenten in onze regio. Een uitgelezen kans om meer te horen over dit project, zelfs om u op te geven voor deelname daaraan.

Ten slotte willen wij u vragen om uw e-mail adres door te geven aan info@veteranenboz.nl zodat wij brieven zoveel mogelijk digitaal kunnen versturen. Meer informatie over SVOC kunt u vinden op de website www.veteranenbergenopzoom.nl.

Met veteranengroet,

Namens het bestuur SVOC,
Frans Peter Schulte,
Generaal-majoor Koninklijke Luchtmacht b.d., Voorzitter.

Laat een reactie achter