Nieuwjaarstoespraak 2020

  • Categorie: Nieuws
  • Hits: 433

Nieuwsjaarsreceptie1Medeveteranen, partners en sympathisanten,

Fijn om u hier in grote getale bijeen te zien.

Laat ik beginnen met u een goed en gezond 2020 toe te wensen. Het is niet mijn gewoonte om individuele personen welkom te heten, maar ik wil toch een uitzondering maken voor de schoonzoon van onze Nestor Frans van der Meeren. Dan bedoel ik Frans de Vos, die deze week de erepenning van de gemeente in ontvangst mocht nemen uit handen van onze burgemeester. Frans, hartelijk gefeliciteerd daarmee.

Het afgelopen jaar hebben we al inhoud kunnen geven aan ons voornemen om meer dan voorheen naar buiten op te treden. Dus niet alleen naar binnen gerichte activiteiten voor ons veteranen, maar ook naar een breder publiek en met name de jeugd. En niet alleen terugblikken en gedenken, maar ook aandacht voor actuele zaken en vooral uitdragen dat vrijheid een groot goed is waaraan dagelijks en door iedereen moet worden gewerkt.

In het achter ons liggende jaar deden we dat al door voordrachten voor een breder publiek dan alleen de veteranen, door deelnemen aan het project “veteraan voor de klas” en het speeddaten met de jeugd. Ook aanwezigheid van veteranen bij de musical van het Roncalli en het wederom actief deelnemen aan de lichtjes bij de oorlogsgraven draagt bij aan een meer naar buiten gericht optreden van de veteranen. Ook het, evenals vijf jaar geleden, aanbieden van een concert door het orkest van de Koninklijke Luchtmacht en het deelnemen aan het defilé in oktober zette ons duidelijk op de kaart.

Dat we daartoe in staat waren is ook te danken aan de steun die we daarbij kregen van de gemeente, met name van Paul Versijp en Dineke van Male. Het was heel wat kunst- en vliegwerk om iedereen bij het concert en het defilé een plaatsje te geven. Nu je over enkele maanden je werk bij de gemeente gaat beëindigen, Dineke, maak ik van deze gelegenheid gebruik om je te danken voor de steun aan ons veteranen en het geduld dat je met me had als ik weer eens een aanvullende wens naar voren bracht.

Nieuwsjaarsreceptie2Het komende jaar gaan we de eerder geschetste trend voort zetten. De goede samenwerking met veteranenorganisaties van de buurtgemeenten op de Brabantse Wal, Steenbergen en Woensdrecht, en ook Tholen, die het afgelopen jaar tot stand kwam, maakt daar zeker weer deel van uit. Ook zullen we de nodige aandacht geven aan de viering van 75 jaar vrijheid. Dat begon al het vorige jaar in oktober in onze contreien maar vindt nu zijn voortzetting voor het Nederland boven de rivieren waar pas in dit jaar het moment komt van 75 jaar vrijheid. Wij zullen zeker op 4 mei en ook op of rond 15 augustus, wanneer het 75 jaar geleden is dat Nederlands Indië werd bevrijd, mede inhoud geven aan de herdenking daarvan.

Tot slot nog een mededeling over een mutatie binnen ons bestuur. Guido de Veld, onze penningmeester, heeft een nieuwe uitdagende functie gekregen. Daardoor moet hij het penningmeesterschap neerleggen. Namens jullie allen bedank ik hem voor de gedegen, maar ook prettige wijze waarop hij onze financiën beheerde en verantwoordde. Guido, het ga je goed. Je weet dat voorgangers van je als hoofd beveiliging van de vliegbasis Volkel het binnen Defensie ver hebben geschopt.

Maar genoeg gepraat. Laten we voordat ook alcoholgebruik, evenals het roken, in openbare ruimten verboden gaat worden omdat het slecht is voor de volksgezondheid, het glas heffen op onze saamhorigheid en vriendschap die we zeker in 2020 inhoud blijven geven. PROOST!

Uitnodiging nieuwjaarsborrel 2020!

  • Categorie: Nieuws
  • Hits: 707

Uitnodiging voor de nieuwjaarsreceotie 2020!Beste veteraan,

Na een bijzonder herdenkingsjaar 2019 in het kader van 75 jaar bevrijding Brabantse Wal richt de Stichting Veteranen Ontmoeting Centrum Bergen op Zoom zich weer voor het komende decennium op de vernieuwing.

Deze goede voornemens willen wij graag kleur geven- onder andere- op ons maandelijks ontmoetingsmoment: de 2ezaterdag van de maand, te beginnen met zaterdag 11januari 2020 Nieuwjaarsreceptie SVOC BoZ!

Je bent daar van harte welkom, liefst vergezeld van je partner. De receptie begint om 14:00 uur en zal naar verwachting om 17:00u. zijn beëindigd. Place to be : Het Zwijnshoofd, Moeregrebstraat 18. We kijken uit naar je (jullie)aanwezigheid op onze Nieuwjaarsreceptie.

Uiteraard wensen wij je alvast gezellige Kerstdagen en een prettige jaarwisseling toe!

Frans Peter Schulte,
Voorzitter SVOC BoZ

Svp: je aanwezigheid op onze Nieuwjaarsreceptie 11 januari 2019 graag aanmelden op info@veteranenboz.nl

Lichtjes bij de oorlogsgraven 24 december 2019

  • Categorie: Nieuws
  • Hits: 668

LichtjesBeste veteranen

Hierbij wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan het eerbetoon op 24 december 2019:

Deelname: aanmelden per e-mail op info@veteranenboz.nl.

Tenue: Donkere (zwarte of blauwe) overjas of khaki (KL) overjas, nette (gestreken of geperste) donkere broek, donkere, liefst zwarte (gepoetste) schoenen. Baret of veldmuts. Actief dienenden indien in uniform: overjas en baret/pet. Geen modelonderscheidingstekenen of batons, wel 1 knoopsgatonderscheidingsbutton en klaproos; beide links; veteranenspeld rechts.

Verzamelen: 15.00-16.00u bij verzamelpunt (tent) tussen beide oorlogskerkhoven bij SVOC Banier
16.15-16.30 u Veteranen indelen in twee detachementen: Cees van Loon voor Canadese begraafplaats; Paul Kelling voor Britse begraafplaats.
16.45 u Veteranen marcheren op (en verdelen zich over de begraafplaatsen in twee colonnes per begraafplaats; commandanten geven aanwijzing voor verspreide opstelling.
16.50 u Commando links en rechtsom; veteranen met gezicht naar de graven.
16.55 u Trompetter speelt Last Post; commando “Brengt (ere)groet”. Minuut stilte.
16.56 u Trompetter geeft signaal “Voorwaarts” (of equivalent); Commando “In de houding staat”.
17.00 u Veteranen marcheren af naar vertrekpunt.Met vriendelijke groet

Secretaris Veteranen Ontmoetings Centrum Bergen op Zoom

Paul Kelling ( Majoor)

Geslaagde eerste VOC Pubquiz middag!

  • Categorie: Nieuws
  • Hits: 677

Beelden van de eerste veteranen pubquizZaterdag 14 december vond er voor de eerste keer de VOC Pub Quiz plaats in het Zwijnshoofd te bergen op Zoom. Zes teams, bestaande uitt bijna 40 deelnemers, bonden de strijd aan onder leiding van pub Quiz master Roel de Jong van de Quizbroers.

Na een spannende stijd wist het team van John Salm de eerste plaats te bemachtigen. Al met al een zeer geslaagde en gezellige middag!

image2 image3

Zaterdag 14 december organiseert het VOC BOZ als jaarafsluiting een daverende

  • Categorie: Nieuws
  • Hits: 750

De VOC Pub Quiz op zaterdag 14 novemberDe strijd aan gaan met andere Veteranen? Dat kan in de VOC Pubquiz op zaterdag 14 december 2019 in Het Zwijnshoofd. Iedereen met een veteranenpas, jong of oud, is welkom, maar ook familieleden, vrienden en kennissen mogen uitgenodigd!

Waar: Het Zwijnshoofd, Moeregrebstraat 18 te Bergen op Zoom.

Wie: alle veteranen die in het bezit zijn van een veteranenpas om samen met jonge en oudere veteranen een fijn middag te hebben, ook alle familieleden vrienden en kennissen zijn van harte welkom.

Tijd: Aanvang 13:30 tot 17:00 uur.

Opgeven per team maximaal 5 personen. Individueel kan natuurlijk ook.
Kosten 5 euro per persoon, inclusief 1 consumptie en een hapje.
Opgeven voor 1 dec door te mailen naar info@veteranenboz.nl
Betaling €5,- per persoon aan penningmeester VOC rekening nr. NL 68 RABO 0305 1436 62 o.v.v. pubquiz

Door het gebruik van cookies kunnen we je beter van dienst zijn. Accepteer de cookies om optimaal van onze diensten gebruik te maken.
Meer informatie Ok Weiger