Zaterdag 10 september Bourgondische Veteranendag Gemeente Bergen op Zoom

Op 10 september 2022 zal de jaarlijkse veteranendag worden gehouden voor de veteranen uit Bergen op Zoom.

De veteranen uit Bergen op Zoom zijn vanaf de 2e wereldoorlog tot heden actief geweest in oorlogen en missies voor vrede en veiligheid. Door regelmatig bij elkaar te komen en hierover met elkaar te praten kunnen zij hun ervaringen delen. Door jaarlijks een lokale veteranendag te houden hopen wij dat veel veteranen uit Bergen op Zoom elkaar op deze dag gaan ontmoeten.

Het thema voor dit jaar zal zijn “Lokale Bourgondische Veteranendag”.

Deze dag zal gehouden worden bij Fort de Roovere en “De Schaft”, Ligneweg 3a te Halsteren en is voor alle veteranen met partner, kinderen en eventueel kleinkinderen uit Bergen op Zoom toegankelijk. Allen hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen van de gemeente Bergen op Zoom.

Het programma zal om 13.00 uur beginnen, met een kopje koffie of thee.

Vanaf 13.30 uur tot 15.00 uur zullen de veteranen en hun familie cultureel bezig gehouden worden. Hierbij krijgen zij de gelegenheid om met elkaar kennis te maken en eventueel hun ervaringen uit te wisselen. Dit geldt natuurlijk ook voor hun partner en kinderen die door uitzending ook het een en ander hebben meegemaakt.

Rond 15.00 uur kunnen de veteranen en hun gezin deze gesprekken voortzetten onder het genot van een drankje en een hapje waarbij zij van jong tot oud vermaakt zullen worden en zelf actief mee kunnen doen.

Hierna zal er wat te eten zijn zodat de deelnemers voldaan naar huis zullen gaan.

Tijdens deze middag zullen er op het terrein van de Schaft enkele oude en nieuwe militaire voertuigen te zien zijn die ook voor niet-veteranen te bezichtigen zijn. Hier kunnen de burgers van

Bergen op Zoom kennis maken met de veteranen die herkenbaar zijn aan hun veteranenspeld.

Helaas is de Stichting Veteranen Ontmoeting Centrum  financieel afhankelijk van giften en een subsidie van de gemeente. Daarom vragen wij voor deze dag 5 euro per deelnemende volwassene

Kinderen tot 16 jaar kunnen gratis deelnemen.

 

Veteranen kunnen zich inschrijven bij vermelding van het aantal deelnemende personen via info@veteranenboz.nl

Betaling €5,- per persoon aan penningmeester VOC rekening nr. NL 68 RABO 0305 1436 62 o.v.v. veteranendag 2022

 

 

Laat een reactie achter